ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI ------------------- ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ FUTBOL TAKIMI

8 Şubat 2017 Çarşamba

2017 statüsü

2017 STATÜ

2017 KAMU FUTBOL STATÜSÜ AÇIKLANDI


ankarailsaglikspor

2017 statüsü
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM

1.1. Bu statü;  sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin saygı, sevgi, dostluk ve hoşgörü dialoğuna dönüşmesi amaçlarıyla Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek ‘’2017 – Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası’’ için hazırlanmıştır.

MADDE 2 – TURNUVA ORGANİZASYON VE YÜRÜTME KOMİTESİ

2.1.  2017-Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.
2.2. Turnuva Organizasyon Komitesinde, Ankara GHSİM, AASKF, İl Hakem Kurulu, TFF İl Disiplin Kurulu ve Saha Komiserleri Derneği temsilcileri yer alacaktır.

MADDE 3 – TURNUVA TARİHİ

3.1. Turnuva Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
3.2. Turnuva başlangıç ve bitiş tarihlerinde turnuva komitesi değişiklik yapmaya yetkilidir.
3.3. Katılım formlarının son teslim tarihi 03 Mart 2017 saat : 18:00’ dır. Başvurular      19 Mayıs Dış Sahalar Tesis Amirliğine yapılacaktır.

MADDE 4 – MÜSABAKA SİSTEMİ VE FİKSTÜR ÇEKİMİ

4.1. Birinci kademe müsabakaları, gruplar şeklinde tek devreli lig usulü ile oynanacak olup; sonraki kademe müsabakaları yürütme komitesi tarafından belirlenecek statüye göre oynanacaktır.
4.2. Birinci kademe sonrası bir üst tura yükselecek takım sayısı birinci kademe fikstür çekiminde açıklanacaktır.
4.3. Birinci kademe grup müsabaka programı, fikstür çekim yeri ve zamanı turnuvanın son başvuru tarihini takip eden haftada Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü                 ankara-gsb.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır.
4.4. 2017- Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası birinci kademe gruplarının fikstür çekimine bir önceki yıldan dereceye giren takımlar seri başı olarak katılacaktır.(kaç takımın seri başı olacağı, katılımcı takım ve grup sayılarına göre yürütme komitesince belirlenecektir.)

MADDE 5 - KATILIM ŞARTLARI, PERSONEL UYGUNLUĞU

5.1. Turnuvaya Ankara İlinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları katılacak olup, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ankara-gsb.gov.tr web sitesinde yer alan turnuva katılım formu, kurum yetkilisine onaylatılacaktır.
5.2. Kurum yetkilisince onaylanmış katılım formu ve istenen diğer belgeler, turnuva organizasyon komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) teslim edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra evrak teslimi kabul edilmeyecektir.
5.3. 2016 yılı Kamu Futbol Turnuvasında 5 maç ve daha üzeri müsabakadan men cezası olan kişiler 2017-Kamu Futbol Turnuvasında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yazılamayacaktır.
5.4.  2017- Spor Toto Kamu Futbol Turnuvasında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alan kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları kanununa haiz kadrolu- sözleşmeli memur veya 4857 sayılı kanuna haiz daimi işçi olmaları gerekmekte olup, sigorta primi ve maaşı ilgili kamu kurumu tarafından yapılması şarttır.Ancak 2017- Spor Toto Kamu Futbol Turnuvasında hizmet alımı statüsüne haiz şirket üzerinden çalışan personellerden iki (2) kişi kurum takımlarında oyuncu olarak yer alabilecektir. Takımlar bu oyuncuların ikisini de esami listelerine yazıp oynatabileceklerdir.
5.5. Ücretli öğretmenlik yapan kişiler, özel okullarda öğretmenlik yapan kişiler, geçici-mevsimlik sözleşmeli olarak çalışan kişiler, bir yıldan daha az sözleşmeyle çalışan kişiler, kurum kulüplerinde, derneklerinde, lokallerinde ek dersli kadrosunda çalışanlar, antrenörlük ve belletmenlik yapan kişiler turnuvada yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alamazlar.
5.6. Kurumlar arası görevlendirme ile çalışan kişiler görev sürelerine ve unvanına bakılmaksızın turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer almayacaktır.
5.7. Kurum içi görevlendirme ile çalışan kişilerin, turnuvada yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alabilmeleri için yeni görev yerlerine katılım formunun son teslim tarihinden önce geçtiklerini resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.
5.8. Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, İl Müdürlükleri, Devlet Üniversiteleri, Devlet Bankaları ve Devlet Hastaneleri turnuvaya birer takımla katılabileceklerdir. Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri ile kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilikli statüdeki kurum, kuruluş, odalar, dernekler ve birlikler v.b. kuruluşlar turnuvaya katılamazlar. Aynı Bakanlığın farklı genel müdürlükleri birbirinin personelini oyuncu olarak yazıp oynatamaz. Yine birbirine bağlı yapıda olan üst kurum yada alt kurum birbirinin personelini oyuncu olarak yazıp oynatamaz. Ancak bu yapıdaki alt kurum turnuvaya katılmaz ise üst kurum kendine bağlı alt kurum personelini oyuncu olarak yazıp oynatabilir.
5.9. Personel uygunluğu için yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurumların yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurum yöneticisi ile ilgili resmi bildirim yapılacaktır. Ayrıca bu nedenlerden dolayı söz konusu takım turnuvadan diskalifiye edilecektir.
5.10. Kurumlar Ankara İli dışından kendilerine bağlı kurumlarda görevli personeli oyuncu olarak yazıp oynatamazlar.
5.11. Turnuvaya iştirak eden kurum takımlarımız müsabaka formalarının önlerine turnuva sponsoru olan ‘SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI’ kurum logosunu (en az 15cm * 25 cm ölçülerinde) baskı yaptırmaları şart olup, her müsabakaya takımlar ‘Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ logolu formalarıyla çıkacaklardır. ‘Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ logolu forması olmayan takımlar müsabakaya çıkmamış kabul edilecek olup, hükmen yenik sayılacaktır. Müsabaka forması önünde sadece ‘Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’ logosu olacaktır. Kurumların formalarına almış oldukları diğer reklamlar kesinlikle formaların ön kısmının hiçbir yerinde yer almayacak, formaların kol yada arka bölümlerinde yer alabilecektir.

MADDE 6 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU

6.1. Katılım formuna 25 (yirmi beş) oyuncu yazılacaktır.
6.2. 1987 ve daha küçük doğumlular joker statüsünde olacak, katılım formuna en fazla 6 (altı) tane joker oyuncu yazılacaktır. Takımlar müsabaka esami listelerine joker oyuncularının 3 (üç) tanesini yazıp oynatabileceklerdir.
6.3. Katılım formuna, halen faal olan profesyonel futbolcu yazılamayacak, amatör olarak halen faal olan 2 (iki) futbolcu yazılabilecektir. Takımlar müsabaka esami listelerine faal amatör lisansı oyuncularının ikisini de yazıp oynatabileceklerdir.
6.5. Katılım formuna yönetici, teknik sorumlu ve antrenör (antrenör olarak yazılan kişi futbol antrenörlüğü belgesini sunması şartıyla kurum dışından olabilir) olarak yazılan kişiler kurum personeli olup, oyuncu olarak oynayamayacaklardır.

MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK VE ESAMİ LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER

7.1. Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu ile bir yönetici, bir teknik sorumlu ve bir antrenör ile belgesini sunmak şartıyla masör ve doktor girebilecektir. Kurumların basın mensupları müsabaka sırasında sahaya giremezler.
7.2. Kurumların yöneticileri, teknik sorumluları, antrenörleri, oyuncuları  müsabakaya nüfus cüzdanı yada ehliyetin yanında kurum kimlikleri ile çıkacak olup; ilgili belgeleri yanında olmayanlar kesinlikle sahaya giremeyecektir. (kurum kimliği olmayanlar, kurum personeli olduklarını resmi olarak belgelendireceklerdir)
7.3. Müsabaka esami listesi, katılım formunda belirtilen ve yönetici, teknik sorumlu veya antrenör tarafından imzalanacaktır. Müsabaka esami listesini takım kaptanı veya oyunculardan biri imzalayamaz.
7.4. Müsabaka esami listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka gününde cezalı  ise isim listesini imzalayamazlar ve sahaya giremezler.
7.5. Müsabaka esami listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından oynatılmayacak, müsabaka listesi imzalanamayan takım hükmen yenik sayılacaktır.
7.6. Takımların yöneticileri ve teknik sorumluları kesinlikle kurum personeli olacaktır. Sadece antrenörleri ‘’futbol antrenörlük belgelerini sunmak şartıyla’’ kurum dışından olabilir. Ancak kurum dışından olan antrenörler müsabaka esami listesini imzalayamaz ve onay veremezler. Müsabaka esami listesini kurum dışından antrenörlerin imzasının tespiti halinde ilgili takım hükmen yenik sayılacaktır.
7.7. Takımlar esami listelerini müsabakadan 30 dakika önce 3 (üç) nüsha halinde hazırlayarak müsabakanın saha komiserine teslim edeceklerdir.

MADDE 8 - MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ GELİNMESİ VEYA HİÇ GELİNMEMESİ DURUMU

8.1. Müsabakaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu nedenden dolayı oynanmayan müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlardan 3-0 hükmen mağlubiyetin yanında 3 puan tenzil edilir.
8.2.Müsabakalar, resmi bildirimler, elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Resmi bildirimleri ilgili kurumun resmi antetli kağıdına yazılacak, kurum yöneticisine onaylatılarak, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne resmi olarak yazılıp evrak servisine elden teslim edilecektir. Dilekçe ile olan bildirimler, şifai bildirimler, faks ile olan bildirimler, mail ile olan bildirimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8.3. Resmi bildirimler söz konusu müsabakanın bülteni yayınlanmadan yapılacak olup; Aksi takdirde resmi bildirimler geçersiz sayılacaktır.

MADDE 9 – TURNUVA SORUMLULUKLARI VE MÜSABAKA GÜNLERİ

9.1. Müsabaka hakem atamaları İl Hakem Kurulu tarafından yapılacaktır.
9.2. Müsabaka saha komiseri atamaları Ankara Saha Komiserleri Derneği Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
9.3. Müsabakalar sonrası olası disiplin cezaları, TFF İl Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
9.4. Müsabakalar hafta içi ve hafta sonu (müsabaka saatleri yürütme komitesince belirlenecek), oynanacaktır. Turnuva Yürütme Komitesi, fikstür hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve sahalarını değiştirmeye yetkilidir.
9.5. Müsabakalar Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait 19 Mayıs 1 ve 2 nolu Dış Sahalar ile Anıttepe Avni Bulduk sentetik sahasında oynanacaktır.
9.6. Turnuva müsabakalarının programı (tarih, saat ve saha bilgileri), sonuç ve puan cetvelleri, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ankara-gsb.gov.tr ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuwww.aaskf@org.tr  web sayfalarında yayınlanacaktır. Bu nedenle söz konusu bilgiler kurumlara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecektir. Web sitelerinde ilan edilen tüm müsabaka bilgileri kurumlara yapılan resmi tebligat hükmündedir.
9.7. İlk yayınlanan müsabaka bülteni taslak bülten olup, geçerli bülten hakemli olarak yayınlanacaktır.
9.8. Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirme görevi Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne aittir.
9.9. Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.
9.10. Fikstür çekimlerinde birinci takım ev sahibi sayılacak olup, müsabakada formaların aynı olması halinde ev sahibi forma değiştirecektir.
9.11. Ambulans temini ile emniyet tedbirlerinin alınması Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce sağlanacaktır.
MADDE 10 – EŞİT PUANLI TAKIMLARIN SIRALANMASI VE FAİR PLAY DURUMU

10.1. Müsabakalar sonrası gruplarda puan eşitliği söz konusu olursa takımların kendi aralarında oynanan müsabakalara göre ikili ve ya üçlü averaja bakılacaktır.
10.2. İkili ve üçlü averaj durumunun eşitliği halinde fair play puanı üstünlüğüne (birinci kademeden itibaren) göre bir üst kademeye çıkan takım belirlenecektir. Fair Play eşitliğinde ise genel averaj (birinci kademeden itibaren) baz alınacaktır.

MADDE 11 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ

11.1. Turnuva Disiplin Kurulu, TFF İl Disiplin Kurulu üyelerinde oluşacak olup, alınan kararlarda TFF disiplin talimatları uygulanacaktır.
11.2. Turnuva organizasyonu ile ilgili itiraz ve öneriler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, müsabaka hakemleriyle ilgili itirazlar ve öneriler İl Hakem Kuruluna, Saha komiserleri ile ilgili itirazlar ve öneriler Saha Komiserleri Derneği Başkanlığına, müsabaka cezaları ile ilgili itiraz ve öneriler İl Disiplin Kuruluna, yapılacak, kurumlar itiraz ve öneri
dilekçelerini ilgili kurullara ulaştırılmak üzere turnuva yürütme komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) teslim edeceklerdir.
11.3. Müsabaka da kırmızı kartla oyunda ihraç edilen oyuncunun 24 saat için de savunma yazma hakkı mevcuttur. Yazılan savunmalar, İl Disiplin Kuruluna yazılacak, Turnuva Yürütme Komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) teslim edilecektir. Kırmızı kart cezası, fair play dışı eylemler ve söylemler müsabaka hakemi, saha komiseri ve müsabaka amirinin hazırladığı rapor doğrultusunda il disiplin kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Sarı kartlar bir sonraki müsabakalara taşınmayacaktır.

MADDE 12 – ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA

12.1. Turnuva öncesi ve sonrası etkinlikler ve dereceye girecek takımların ödülleri, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.
12.2. Final Müsabakaları neticesinde dereceye giren ilk dört takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecektir.

MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR

13.1. Müsabakalar 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanacak, 5 dakikalık devre arası uygulaması yapılacaktır.
13.2. Müsabakalar 11’er kişilik takım kadrolarıyla oynanacaktır. Takımlar müsabakada 5 oyuncu değiştirebileceklerdir. Oyuncu değişikliği ile oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir.
13.3. Müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 6 (altı) kişiye inmesi durumu (bu durumda müsabakaya devam edilmez) hükmen yenik sayılma.nedenidir.
13.4. Grup müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncuların alacakları maç oynamama cezasını çekmeden final müsabakalarında oynayamazlar.
13.5.  2016 Kamu futbol turnuvasındaki kırmızı kart cezaları bu yıl geçerli olup, cezalı oyuncular ilgili takımlara bildirilecektir.
13.6. Eleme grupları ve final müsabakalarının normal sürelerinin berabere bitmesi halinde direkt (beş) penaltı atışları uygulaması yapılacaktır. 5’er penaltı atışı sonrası eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecektir.
13.7. Takımlar katılım listelerini teslimi sırasında birer adet müsabaka topu getireceklerdir. Turnuva komitesine teslim edilecek toplar belirtilen numuneye göre temin edilecek ve kullanılmış olmayacaktır. Müsabaka topu teslimi yapmayan takımların katılım başvuruları da kesinlikle alınmayacaktır.
13.8. Turnuvada, statü ve Futbol İl Disiplin talimatları dışındaki itilaflarda yürütme  komitesi ve disiplin kurulunun vereceği kararlar geçerli olacaktır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder